Kluczowe korzyści z monitorowania systemu sprężarek

Czy wiesz, że sprężarki powietrza są podstawą świata przemysłowego? Odpowiedzialne za zasilanie procesów i niezbędne do utrzymania produkcji w zakładach, fabrykach i warsztatach sprężarki to konie robocze, które wymagają regularnej obsługi i konserwacji, aby uzyskać maksymalną wydajność i trwałość. W tym celu stosuje się technologie monitorowania i zbierania danych o sprężarkach, które dostarczają istotnych informacji o systemie, które można wizualizować, śledzić w dłuższym okresie czasu i na ich podstawie podejmować trafne decyzje dotyczące wydajności sprężarki. Teraz omówimy najważniejsze korzyści wynikające z monitorowania instalacji sprężarek.

  • Wizualizacja danych i zdalne monitorowanie. Technologie monitorowania i zbierania danych pozwalają na uzyskanie w ciągu tygodni, miesięcy i lat informacji o tendencjach i anomaliach w pracy instalacji sprężarek. Dane te można zdalnie przeglądać, pobierać do dalszej analizy, a nawet archiwizować w celu wykorzystania w przyszłości. Technologie te pozwalają również zespołom utrzymania ruchu podejmować bardziej wnikliwe decyzje bez konieczności fizycznej obecności w pomieszczeniu ze sprężarkami.
  • Konserwacja zapobiegawcza. Optymalną wydajność i maksymalną dyspozycyjność można uzyskać, znając zawsze stan urządzeń sprężonego powietrza. Dzięki temu można szybko i skutecznie reagować na wszelkiego rodzaju awarie urządzeń. Alerty i powiadomienia mogą być przekazywane zespołom utrzymania ruchu i właścicielom zakładów, gdy tylko wystąpi problem, co pozwala na jego usunięcie i zminimalizowanie przestojów.
  • Długoterminowa wydajność sprężarki. Ponieważ technologie monitorowania i gromadzenia danych o sprężarkach powietrznych pozwalają na proaktywne podejście do konserwacji, poprawia się całkowity czas pracy sprężarki w całym okresie jej eksploatacji. System sprężarki można również zaprogramować tak, aby podejmował określone działania w odpowiedzi na alarmy i powiadomienia; działania te są oparte na inteligentnych algorytmach w celu rozwiązania problemu i utrzymania efektywnego funkcjonowania sprężarki powietrza na maksymalnym poziomie.
  • Eliminacja zadań ręcznych. Technologie monitorowania i gromadzenia danych sprawiają, że prowadzenie instalacji sprężarek powietrza staje się mniejszym wyzwaniem. Technologie te mogą wyeliminować tradycyjnie ręczny proces gromadzenia danych, tworzenia raportów i przekazywania spostrzeżeń zainteresowanym stronom. Ponadto łatwiej jest wyciągnąć wnioski z danych, alerty i powiadomienia są nadawane natychmiast, co umożliwia szybsze podjęcie działań, a znaczna część tradycyjnego procesu konserwacji jest zautomatyzowana dla zespołów konserwatorów. Wszyscy zainteresowani otrzymują korzyści w postaci oszczędności czasu lub usprawnienia przepływu pracy.
  • Oszczędność kosztów. Śledzenie pracy sprężarki i proaktywne reagowanie na informacje pozwala uzyskać większy przebieg pracy urządzenia. Uzyskuje się optymalną produkcję sprężonego powietrza na jednostkę energii elektrycznej. Zmniejszają się koszty pracy związane z kontrolą maszyn i diagnozowaniem problemów. Opóźnisz, a nawet całkowicie unikniesz poważnych napraw. I można sobie pozwolić na dłuższe oczekiwanie, zanim dojdzie do sytuacji, w której nieefektywność związana ze starzeniem się urządzenia będzie wymagała inwestycji w nową sprężarkę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak monitorować instalację sprężarek? Sprawdź SMARTLINK, system zdalnego monitorowania 24/7 firmy Atlas Copco lub odwiedź nas na stronie www.atlascopco.com/air-usa!Jerzy

Monter rusztowań