Zagrożenia, których należy unikać podczas wymiarowania pomp próżniowych

Jest to podsumowanie seminarium internetowego Walta See'a "Understanding Flow for Proper Vacuum Pump Sizing" ("Zrozumienie przepływu w celu prawidłowego doboru wielkości pompy próżniowej"). Pełnego seminarium internetowego można wysłuchać tutaj.

Wiesz, że w Twoim zakładzie potrzebna jest nowa pompa próżniowa i wydaje Ci się, że rozważyłeś wszystkie zmienne. Ale czy na pewno? Istnieje wiele błędów, które można popełnić podczas wymiarowania pompy próżniowej. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych pułapek, których należy unikać przy doborze odpowiedniej pompy do danego zastosowania!

    1. Pomijanie docelowego ciśnienia roboczego i krzywych wydajności pompy. Często zdarza się, że producenci pomp podkreślają szczytowe osiągi pompy, niezależnie od tego, w którym miejscu krzywej osiągów się one znajdują. Należy jednak dokładnie przeanalizować krzywą wydajności, aby upewnić się, że wymagane ciśnienie robocze nie jest niższe od wydajności pompy przy docelowym ciśnieniu roboczym. Należy również przewidzieć niewielki margines bezpieczeństwa, aby pokryć zapotrzebowanie szczytowe.
  1. Poleganie wyłącznie na wielkości silnika. Jeżeli użytkownik dokonuje doboru wielkości pompy wyłącznie na podstawie wielkości silnika, może przemyśleć swoje podejście. Podczas gdy sprężarki powietrza wykazują korelację między wielkością silnika a wydajnością, pompy próżniowe nie wykazują takiej samej korelacji. Na wydajność pompy często mają wpływ potrzeby obiektu, sprawność jednostki oraz konkretna technologia.
  2. Używanie SCFM zamiast ACFM. ACFM (rzeczywiste stopy sześcienne na minutę) jest znacznie dokładniejszym pomiarem rzeczywistego zużycia powietrza przez system próżniowy niż SCFM (standardowe stopy sześcienne na minutę) i powinno być stosowane podczas wymiarowania pompy. Powód? Większość systemów podciśnieniowych nie pracuje w standardowych warunkach powietrza, na które wskazują pomiary SCFM, i opiera się na rzeczywistych warunkach panujących w obiekcie.
  3. Ograniczenia orurowania. Większe nie zawsze jest lepsze przy doborze wielkości pompy. Należy pamiętać, że najmniejsze ograniczenie w systemie ma wpływ na przepływ w całym systemie podciśnieniowym. Jeżeli konieczne jest zwiększenie przepływu powietrza, zwiększenie rozmiaru może nie być rozwiązaniem - może być konieczne przeprojektowanie całego systemu.
  4. Błędy przepływu ciągłego i cyklicznego. Kluczowe jest zastosowanie! Czy potrzebna jest pompa próżniowa, której ciśnienie może się regularnie wahać, czy też pompa, w której ciśnienie musi być stałe? W pierwszym przypadku idealna byłaby pompa o przepływie cyklicznym, natomiast w drugim lepszym rozwiązaniem może być pompa o przepływie ciągłym.

Nasi inżynierowie zajmujący się pompami próżniowymi są gotowi i chętni do pomocy zarówno w ocenie potrzeb zakładu, jak i w określeniu właściwego typu i rozmiaru wymaganego systemu próżniowego. Skontaktuj się z nami pod adresem www.atlascopco.com/vac-usa!Jerzy

Monter rusztowań