2 Rodzaje systemów regulacji przepływu

Zastosowania zakładowe zwykle wymagają stałego ciśnienia w układzie sprężonego powietrza, a natężenie przepływu musi być regulowane tak, aby odpowiadało zapotrzebowaniu na sprężone powietrze w danym zastosowaniu. Istnieje wiele metod regulacji przepływu w zależności od typu sprężarki, dopuszczalnych wahań ciśnienia, wahań zużycia powietrza i dopuszczalnych strat energii.

Ponieważ zużycie energii stanowi blisko 80 procent całkowitego kosztu cyklu życia sprężarki, należy dokładnie rozważyć system regulacji. Różnice w wydajności są bardzo różne w zależności od typu sprężarki i producenta sprzętu.

Poniżej przedstawiono dwa rodzaje systemów regulacji dla sprężarek o stałej prędkości obrotowej:

  1. Ciągła regulacja natężenia przepływu - proces ten polega naciągłym sterowaniu silnikiem napędowym lub zaworem wlotowym w zależności od zmieniającego się ciśnienia. Rezultatem są zwykle niewielkie zmiany ciśnienia rzędu 0,1 do 0,5 bara, w zależności od wzmocnienia układu regulacji i jego prędkości regulacyjnej. Ten rodzaj regulacji jest również powszechnie określany mianem modulacji.
  1. Regulacja typu "obciążenie/odciążenie " - jest to najbardziej rozpowszechniona metoda regulacji, która obejmuje większe zmiany ciśnienia w zakresie dwóch wartości granicznych. Jej działanie polega na całkowitym zatrzymaniu przepływu przy wyższym ciśnieniu (rozładowanie) i wznowieniu przepływu (ładowanie, gdy ciśnienie spadnie do najniższej wartości granicznej). Zmiany ciśnienia zależą od dopuszczalnej liczby cykli ładowania/rozładowania w jednostce czasu, zwykle w zakresie od 0,3 do 1 bara.

Regulacja wyjściowego przepływu powietrza w systemie może mieć ogromny wpływ na zastosowania duże i małe. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych systemach regulacji, prosimy o pozostawienie komentarza poniżej.Andrzej

Monter konstrukcji stalowych