Odzysk ciepła ze sprężonego powietrza obniża zużycie gazu ziemnego

Ponieważ zakłady produkujące żywność zużywają dużo sprężonego powietrza (szczególnie na liniach transportowych i pakujących), często pracują na trzy zmiany i potrzebują kotłów, często idealnie nadają się do odzyskiwania ciepła ze sprężonego powietrza.

Firma Atlas Copco niedawno zbadała możliwości odzysku ciepła dla producenta żywności, który wytwarza produkty dla handlu detalicznego i restauracji. To było rozwiązanie.

Po pierwsze, sprężone powietrze w zakładzie musiało być wytwarzane przez sprężarki bezolejowe, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia olejem. Ponieważ sprężarki ZR firmy Atlas Copco posiadają certyfikat ISO 8573-1, klasa 0, były one idealnym rozwiązaniem.

Po drugie, w oparciu o dokładny pomiar wymaganego zużycia sprężonego powietrza w obiekcie, firma Atlas Copco zaproponowała stację sprężonego powietrza z dwiema chłodzonymi wodą, bezolejowymi sprężarkami śrubowymi ZR 250 VSD i ZR 160 o łącznej mocy zainstalowanej 410 kW. Chłodzenie wodą i odzysk ciepła idealnie do siebie pasują, ponieważ woda chłodząca o temperaturze do 90°C może bardzo łatwo przenosić energię sprężania przez wymiennik ciepła do obiegu grzewczego w kotłowni. Ponieważ dwie sprężarki są wykorzystywane prawie do pełnej wydajności, dostępna jest moc cieplna do 350 kW - odpowiada to 80-85% wejściowej mocy elektrycznej. Odzyskana energia zmniejsza zużycie gazu ziemnego przez firmę spożywczą, a jednocześnie sprzyja ochronie klimatu, ponieważ do atmosfery dostaje się mniej dwutlenku węgla. Nowe sprężarki zostały umieszczone w pobliżu kotłowni, co oznacza, że wystarczył jeden wymiennik ciepła.

Po trzecie, zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Odpowiedzi były proste. Aby zwiększyć wydajność wytwarzania sprężonego powietrza, zainstalowaliśmy energooszczędny system sterowania i monitorowania Atlas Copco ES.

Zainstalowaliśmy również osuszacze adsorpcyjne z serii MD, aby zapewnić, że ciśnieniowy punkt rosy -30°C jest zawsze osiągany. Ponieważ niektóre linie przebiegały na zewnątrz i w chłodniach, jeszcze ważniejsze było utrzymanie stabilnego ciśnieniowego punktu rosy, aby woda nie skraplała się w układzie sprężonego powietrza i nie zagrażała zaworom i butlom. Obrotowe osuszacze bębnowe wykorzystują również gorące sprężone powietrze do regeneracji środka osuszającego, a zatem nie potrzebują dodatkowej energii.

Chcesz dowiedzieć się, czy Twój zakład jest dobrym kandydatem do zastosowania odzysku ciepła ze sprężonego powietrza? Prosimy o kontakt w celu dokonania oceny.Jerzy

Monter rusztowań